ÚVOD
FIGURÁLNÍ KRESBY
FIGURÁLNÍ MALBY
KOMIKSY
PRÁCE S KOMIKSY
NEDĚLNÍ ŠKOLA
PUBLIKACE
REALIZACE
VÝSTAVY
OSTATNÍ

PRÁCE S KOMIKSY

Hrdinové
(Text: Jan Balabán k výstavě v Galerii Magna, Ostrava 2003)

Dílo Miroslava Šnajdra mladšího sestává ze dvou značně odlišných oblastí. Jednak jsou to velké expresivní figurální kresby s výrazně existencionálním nábojem a jednak obrazy, kterépak či onak zpracovávají dobrodružné motivy z autorova dětství. Na půdorysech lidského těla zpravidla v životní velikosti autor otvírá hlubiny vědomého i nevědomého zápasu člověka jako bytosti vržené do situace, která jej do všech stran přesahuje a často ohrožuje jeho integritu. Na obrazech vycházejících z dětských kreseb autor dává průchod svému bytostnému romantismu, který očišťuje od nánosu lehkých sentimentů a dotahuje jej až k jakési ikoně či totemovému znaku. Vystavená řada obrazů nazvaných „Hrdinové“ náleží právě do této druhé, avšak zdaleka ne doplňkové, oblasti Šnajdrova díla.

Není pochyb o tom, že vnitřní život chlapce Miroslava Šnajdra osciloval kolem pojmu dobrodružství. Životní příběh jeho prastrýce letce jej přivedl k celoživotnímu zájmu o letadla a letce z druhé světové války. Poetika těchto ve své době obdivovaných strojů a neuvěřitelných příběhů jejich pilotů a osádek postupně vykrystalizovala v podstatě čirou metaforu mužného přístupu ke světu. V procesu této krystalizace Šnajdr překročil přirozený chlapecký zájem o válečnictví a válečné stroje a v komisech a obrazových cyklech si vytvořil svět výtvarných znaků a motivů, které se díky své čistotě a funkčnosti dávají obrazům opět existencionální ráz, i když poněkud odlehčený dojemnými atributy dětsky prožívaného dobrodružství.

Pilot vyhlížející z kokpitu není kašírovaným panákem z muzea letectví ani pouhou kuriozitou, ale především člověkem, který se staví svému údělu čelem. Proto převažuje přímý pohled do očí byť krytých brýlemi. Piloti se dívají na nás, na malé chlapce, kteří se s nimi chceme identifikovat. Jako bychom se dívali do zrcadla, v němž se uvidíme jako odvážní muži v kuklách a v leteckých bundách. Identifikace s hrdinou je základní figurou dobrodružné literatury, proto funguje, pro nás unáší a zůstává v nás. Šnajdrovy obrazy fungují podobně.


Cyklus Hrdinové, 2002, plátno, akryl, xerox
150 x 120 cm

Cyklus Hrdinové, 2002, plátno, akryl, xerox
120 x 150 cm

Cyklus Hrdinové, 2002, plátno, akryl, xerox
150 x 120 cm
 
Cyklus Hrdinové, 2002, plátno, akryl, xerox
150 x 120 cm
 

Dalším inspiračním zdrojem autorovy dětské fantazie byly indiánky Karla Maye. Už Karel May sám, který na Západě nebyl, musel napínat svou fantazii do krajnosti a toto napínání zřejmě svádí k nápodobě, a tak si dodnes malí kluci oživují mírně kýčovité a kulisovité Mayovky skutečnými hrdiny svých snů a dotvářejí je s vášní doslova tvůrčí. Šnajdr v dětství mnohé z těchto románů zpracoval ve formě komikových sešitů. Z nich pocházejí válečníci a náčelníci zařazení do řady „Hrdinů“. Pro Evropany byl Indián, hrdý přírodní člověk, vždy přímým vtělením romantického ideálu. Vzdálenost a faktická neznalost těchto lidí je prostorem pro vlastní emoce a představivost. Šnajdrovi náčelníci jsou v podstatě stejnými ikonami mužnosti a odvahy jako jeho letci.

Slovo hrdina dnes již nikdo nebere vážně. Tyto jasné vzory odvahy a cti byli zamlženy tolika ideologiemi a kýči, že je současný člověk zpravidla odkládá spolu s dětskou obuví. To že cesta zpět k dětským hrdinům je složitá, dokládá mimo jiné technika vystavených obrazů. Šnajdr okopíroval a zvětšil autentické detaily svých dětských kreseb a nalepil je na plátno. Jsou to právě obličeje, ona zrcadla chlapecké identifikace. Tyto fragmenty pak rozvinul v úplné kompozičně čisté obrazy. Podstatné je, že tady nestačí vzpomínka a evokace, musí tu být něco pravého, skutečný dotyk dětské ruky, který umožní čtyřicetiletému člověku a poučenému malíři vrátit se zpět k původnímu zdroji.

Současná interpretace těchto obrazů je kombinací původní upřímnosti a vyspělého výtvarného myšlení. Obrazy hrdinů jsou dokladem zvláštní integrity a průchodnosti autorovy umělecké osobnosti. Chlapec a dospělý muž si tu podávají ruce přes propast času a svým gestem nás zvou k podobným návratům u sebe samých.

 

Indiáni


Cyklus Indiáni, Tajemný úkaz na obloze, 2006, plátno, akryl, xerox
25 x 30 cm


Cyklus Indiáni, Bojovník, 2006, plátno, akryl, xerox
20 x 20 cm


Cyklus Indiáni, Noční volání, 2006, plátno, akryl, xerox
30 x 30 cm


Cyklus Indiáni, Bouře v poušti, 2006_plátno, akryl, xerox
20 x 250 cm


Cyklus Indiáni, Bojovník zalitý měsíčním svitem, 2006, plátno, akryl, xerox
20 x20 cm

Cyklus Indiáni, Komanč, 2006_plátno, akryl, xerox
30 x 25 cm

Cyklus Indiáni, Duch Llana Estacada, 2006, plátno, akryl, xerox
30 x 30 cm
   

 

 

Muž proti muži, stroj proti stroji

(Text: Miroslav Šnajdr, v Olomouci 25.12. 2009)
Ve svém výtvarném díle pracuji dlouhodobě s fenoménem komiksu. V této sérii se protínají dvě řady mých činností. Chlapecký komiks Rytíř čestné legie (vznikl roku 1974) a archiv výpisků pro mou publikační činnost (jsem autorem asi dvaceti historických knih věnujících se letectví), který jsem vybudoval během své docházky na střední školu. Vypisoval jsem do sešitů během návštěv v technické knihovně podivnou novořečí, vycházející z jazyka publikací (ty byly anglické, německé či francouzské) a češtiny. Nyní v době počítačů a možnosti získat jakoukoliv knihu v originálu jsou výpisky zbytečné. Ze sentimentálních důvodů jsem ovšem nechtěl ten pakl zašlých školních sešitů vyhodit.

Náhle se mi výpisky a komiks spojily v jeden celek. Už tak jsou propojeny tematicky (letectví a hrdinové) a dobou vzniku (sedmdesátá léta). Já je spojím fyzicky do jednoho media. Takže stránky výpisků jsem nalepil na plátno či papír a použil jako podklad pro kresby, vycházející z leteckého komiksu. Jde vlastně o vypreparovaná a zvětšená políčka z tohoto komiksu.


Letadla, akryl, plátno, papír, 2008
25 x 30 cm
 

Letadla, akryl, plátno, papír, 2008
30 x 35 cm

Letadla, akryl, plátno, papír, 2008
35 x 30 cm
 

Letadla, akryl, plátno, papír, 2008
25 x 35 cm

Letadla, akryl, plátno, papír, 2008
25 x 35 cm

Parašutista, 2008, papír, akryl
156 x 120 cm
 

Detail parašutista, 2008, papír, akryl
156 x 120 cm (detail)

Pilot, 2008, papír, xerox, akryl, plátno, text
30 x 30 cm

Parašutista, 2008, papír, akryl
156 x 120 cm (detail)

Letadla, akryl, plátno, papír, 2008
25 x 30 cm
   

 

Šnajdrův nálet na Hlučín
(Text: Ivan Motýl k výstavě Muž proti muži, stroj proti stroji, galerie Hlučín 2009) 
Olomoucký výtvarník Miroslav Šnajdr ml. Představuje v Hlučíně svůj nový koncept Muž proti muži, stroj proti stroji. „Od svých třinácti let žiji jako rozštěpená osobnost, jedna moje část je přátelům známá jako umělec těžce zápolící se strastmi života. Druhá část osobnosti je pak zcela odlišným přátelům známá jako letecký historik posedlý objektem svého bádání,“ vrací se šestačtyřicetiletý Šnajdr ke kořenům své tvorby. Syn známého olomouckého malíře Miroslava Šnajdra st. Totiž od dětství miluje nejen výtvarné potřeby, ale zároveň propadl dějinám letectva a výpisky z odborné literatury postupně zaplnil desítky sešitů. Nyní oba rozporuplné zájmy sjednotil v jediný, staré zápisky nalepil na plátna a přemaloval je motivy z leteckého prostředí. Koncept Miroslava Šnajdra ml. Může zapůsobit jako mrazivě vtipná hříčka, kterou autor sice znovu složil hold svým letcům, ale zároveň se ironicky pousmál nad věčným chlapectvím mužského světa, jeho bezhlavou fascinací válkou a chlapskými vzory v kokpitech letadel.

 

Rytíř čestné legie


Cyklus Rytíř čestné legie, 2002, plátno, akryl, xerox, akvarelové pastelky
120 x 150 cm
 

Cyklus Rytíř čestné legie, 1999, plátno, akryl, xerox, akvarelové pastelky
35 x 45 cm

Cyklus Rytíř čestné legie, léto 2003, plátno, akryl, xerox, akvarelové pastelky
30 x 45 cm

Cyklus Rytíř čestné legie, únor 1997, plátno, akryl, xerox, akvarelové pastelky
79 x 45 cm
 

Cyklus Rytíř čestné legie, duben 1996, plátno, olej, xerox, akvarelové pastelky
40 x 35 cm

Cyklus Rytíř čestné legie, 1999, plátno, olej, xerox, akvarelové pastelky
40 x 35 cm

Cyklus Rytíř čestné legie, říjen 1996, plátno, olej, xerox, akvarelové pastelky
60 x 50 cm

Cyklus Rytíř čestné legie, 1999, plátno, akryl, xerox, akvarelové pastelky
25 x 40 cm

Cyklus Rytíř čestné legie, srpen 1996, plátno, olej, xerox, akvarelové pastelky
55 x 45 cm

 

 

Vinnetou


Krev sbratření, cyklus Vinnetou, červenec 1998, plátno, akryl, olej, xerox, akvarelové pastelky
80 x 110 cm

Havrani_cyklus Vinetou, 2000, plátno, akryl, olej, xerox, akvarelové pastelky
35 x 40 cm

Duch Llana Estacada, cyklus Vinetou, 1997, plátno, akryl, olej, xerox, akvarelové pastelky
50 x 45 cm

Vinnetou a Old Shatterhand, cyklus Vinnetou, únor 1999, plátno, akryl, olej, xerox, akvarelové pastelky
55 x 40 cm
   

 

 

© Miroslav Šnajdr ml.
Všechna práva vyhrazena. Zákaz jakéhokoliv užití jakéhokoliv materiálu z těchto stránek bez vědomí autora.
Web by Morrison